Internetowe Rekolekcje Adwentowe *2007
 


 
ROZUMIEJCIE CHWILĘ OBECNĄ
( Rz 13,11a )

REDDOT.GIF (327 bytes) Rozumiejcie chwilę obecną przez Słowo i Obraz
 ( IV niedziela Adwentu )

 

 Czas się wypełnia. Pan – Emanuel, Książę Pokoju jest bliżej i coraz bliżej każdego z nas. Jak mówiliśmy poprzednio każdy czas jest święty dla nas (por. Kardynał J. Ratzinger, The Spirit of the Liturgy); historia Zbawienia pokazuje, że poruszamy się w wymiarze Bożej obecności i świętości. Człowiek nie może zrozumieć siebie w sensie indywidualistycznym, oderwanym od wspólnoty, nie może przecież zrozumieć swej wędrówki i historii bez Wspólnoty.
We Wspólnocie może tylko usłyszeć Słowo i je właściwie zrozumieć. Słowo w liturgii staje się tak bardzo czytelne w zgromadzeniu, jest słyszane jako Słowo całej Wspólnoty, jako Słowo pisane nie na kamiennych tablicach, ale Słowo pisane rękom Boga w sercach ludzkich.

Jak często padają usprawiedliwienia, co do przegapionych i zaniedbanych Eucharystii niedzielnych. Mówią, że można się modlić poza Kościołem i Wspólnotą, ale czy rzeczywiście …
Kościół wprowadza nas w niezgłębioną przestrzeń historii Zbawienia poprzez nasze „tu i teraz” oraz „teraz” wieczne. To „teraz” to nie tylko moje i Twoje „teraz”, to nasze wspólne „teraz” jako dzieło i obraz całej Wspólnoty.    

W okresie Bożego Narodzenia radujemy się tajemnicą, że Bóg to Słowo wypowiada w sposób widzialny i na sposób ludzki w Swoim Synu Jezusie Chrystusie. Chrystus staje się Ikoną Bożego Słowa – OBRAZEM Boga Niewidzialnego. Pisał papież Jan Paweł II, że Słowo Odwieczne czekało na obraz, że Słowo potrzebuje OBRAZU:

„Ale Księga czeka na obraz. — I słusznie. Czekała na swego
            Michała Anioła.
Przecież ten, który stwarzał, «widział» — widział,
            że «było dobre».
«Widział», a więc Księga czekała na owoc «widzenia».
O ty, człowieku, który także widzisz, przyjdź —
Przyzywam was wszystkich «widzących» wszechczasów.”

                            ( Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski, Medytacje nad Księgą Rodzaju)

Słowo znajduje tu swoje dopełnienie, spełnienie w obrazie.

Św. Józef w dzisiejszej Ewangelii doświadcza Bożej obecności nie tylko przez Słowo, ale także przez czytelny obraz (Mt 1,18-24) Bożego Posłańca – Anioła ogłaszającego wolę samego Boga. Ten obraz sprawił, że św. Józef stał się „widzącym’ wolę Bożą, że nie poddał się lękowi i presji środowiska,
Że zrozumiał misję swego ojcostwa w historii Zbawienia.
„O ty, człowieku, który widzisz, przyjdź” –
naucz nas widzieć Boży obraz i podobieństwo w bliźnich
naucz nas widzieć i kochać Chrystusa.

 

Ks. Andrzej Szułczyński.
e-mail: andrzej.szulczynski@wp.pl


Copyright  (c)  2007  Polska Misja Katolicka AmsterdamList do PMK Amsterdam
Ostatnia modyfikacja:  20-12-2007