Polska_Misja_Katolicka.gif (3325 bytes)

Msze sw. w jez. polskim w Holandii Katechizacja Ogloszenia i informacje Intencje modlitewne Ksiega Gosci
O PMK Amsterdam Szkola PMK Amsterdam Z historii naszej Misji Strony, na ktore warto zajrzec Jubileusz 2000 w Internecie
Co nowego? Katechezy biblijne dla doroslych Nasza mala czytelnia Kronika naszej Misji Polscy duszpasterze w Holandii


Internetowe Rekolekcje Adwentowe *2002
...ta stara historia, ciągle nowa...

REDDOT.GIF (327 bytes) Na początku...
...BYŁO SŁOWO

(nauka wstępna - Niedziela Chrystusa Króla)

 

           Żyjemy w świecie, który daje nam coraz bardziej nieograniczone pod każdym względem możliwości. A jednocześnie wielu odczuwa coraz większą bezradność i zagubienie. Obiektywne punkty odniesienia, nadające głębszy sens istnieniu człowieka i motywujące jego zaangażowanie w rzeczywistość jakby się rozmyły w tym nadmiarze i natłoku potencjalnych możliwości...
          Żyjemy w świecie zdominowanym przez obraz, znak... Język jakby zszedł na drugi plan... Stopniowo odwykamy od słuchania, wolimy patrzeć... Ale i tu szybko się nudzimy, jeżeli obraz jest zbyt statyczny... Potrzebujemy rzeczywistości videoclipu, kolorowej, hałaśliwej, kalejdoskopowej... I tak ślizgamy się po powierzchni zdarzeń, po powierzchni życia... I intuicyjnie wyczuwamy, że to nie tak... I rozpaczliwie szukamy kogoś, kto miałby dla nas czas, komu wystarczyłoby cierpliwości, aby wysłuchać, a może tylko posłuchać tego, co nas nurtuje, zastanawia, niepokoi... I zdajemy sobie sprawę, że nie można jedynie żyć pozornie, namiastkami, ślizgając się po powierzchni rzeczywistości...

Czujemy, że powinniśmy wypłynąć na głębię...

          Kiedy statek płynie blisko brzegu, kieruje się linią wybrzeża lub światłem morskiej latarni, aby nie stracić drogi. Kiedy jednak wypłynie w bezkres oceanu, pozostaje mu jedynie niebo, ufa temu, co w górze, prowadzony światłem gwiazd stara się odczytać drogę wiodącą do celu...

 Niebo gwiaździste nade mną...

          Zapraszam Cię więc do takiej wirtualnej wędrówki (to też żeglowanie, a właściwie surfowanie) przez adwentowy czas, aby przypomnieć sobie sprawy wcale nie wirtualne...

 W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

          Siadasz w ciszy i na osobności. Zamykasz swoje usta, a otwierasz serce. Natężasz słuch, aby Go usłyszeć. Wiesz, że On czeka, zawsze czeka na ciebie, nawet wtedy, gdy odchodzisz od Niego daleko, bardzo daleko. 
Tak. On zawsze czeka... 
Również i teraz, w tej chwili, kiedy zapragnąłeś Go mocniej, kiedy zrodziło się w tobie to pragnienie porozmawiania z Nim w ciszy twojego serca, On już na ciebie czekał...
ON – Bóg twojego życia...
Początek i Kres twojej ludzkiej egzystencji... Ale nie tylko. On bowiem wypełnia twoje życie sobą. Jest w nim obecny stale, nawet wówczas gdy zapominasz o Nim, albo gdy nie masz dla Niego czasu...
To Bóg Oczekujący; Jego wyciągnięte ramiona chcą cię podnieść i przygarnąć...

          Jesteś dla Niego bardzo cenny; jesteś dla Niego synem, o którego troskliwie dba. Doświadczyłeś tego w życiu niejednokrotnie, gdyż wiele razy odwracałeś się od Niego, odchodziłeś myśląc, że bez Niego wszystko osiągniesz. Jednak po każdym upadku wracałeś wiedząc, że bez Niego to wszystko nie ma sensu. A On czekał na ciebie...

ON – Bóg twojego życia.
ON – Miłość, która jest pełnią miłości.
ON – Bóg, który jest prawdziwym Bogiem, a nie ręką ludzką uczynionym idolem.
ON – który nie jest idolem, gdyż nim nie pragnie być...

          Bóg twojego życia jest także obecny w drugim człowieku. Drugi człowiek, twój bliźni, to także dzieło Jego rąk. i Jego miłości...  Równie mocno jak ciebie, Bóg miłuje także innych. Jego miłość jest nieograniczona. Jest w niej miejsce dla każdego. 
Tak.
Powtórz sobie te słowa i smakuj ich głęboki sens.  Słowa te napełnią cię nową siłą duchową. Jest w nich wiara i nadzieja, są nowe poszerzające się horyzonty. I to tutaj rozpoczyna się twoja sensowna egzystencja, której fundamentem jest TEN, KTÓRY JEST.

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. 

List do Hebrajczyków 1,1 

          Proponuję Ci zatem na początek kilka tekstów Księgi Słowa. Dla mnie stały się one szansą Spotkania. Może i dla Ciebie będą okazją do bardziej osobistego przeżycia i doświadczenia prawdy, że 

żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny (...) zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

List do Hebrajczyków 4,12 

Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech.

Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. (...) A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. (...) Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała (co wiedzie ku) tej śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

List do Rzymian 7, 15-24 

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

List do Rzymian 12, 21 

 A my, którzy jesteśmy mocni (w wierze), powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania. 

List do Rzymian 15, 1-2 

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.(...) Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi szukają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak z Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

I List do Koryntian 1,18 

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I List do Koryntian 6,12 

Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy zaś (zobaczymy) twarzą w twarz.

I List od Koryntian 13,9-12 

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.

II List do Koryntian 4,7 

Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeżeli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.

List do Galatów 5,16-18 

 Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana ludziom wasza wyrozumiała łagodność

List do Filipian 4,4-5 

Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga (...) Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym! Kto bowiem żywi wątpliwości podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam.

List św. Jakuba Apostoła 1,5 

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał.

List św. Jakuba Apostoła 1,22-24 

Jeżeli ktoś się uważa za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. (...) Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi!

List św. Jakuba Apostoła 1,26; 3,8-10 

 Panie, Władco czasu
spraw, abym zawsze potrafił ofiarować Ci czas,
który mi dałeś.

Panie, Władco czasu,
pomóż mi każdego dnia znaleźć 
chwilę, aby Cię rozpoznać,
chwilę, aby wysłuchać innych,
daj mi każdego dnia
chwilę zachwytu i chwilę oddechu
chwilę uciszenia i chwilę zastanowienia
chwilę uśmiechu i chwilę wdzięczności
chwilę zamyślenia i chwilę przebaczenia
chwilę miłości i chwilę modlitwy

 Panie, Władco czasu,
oddaję Ci wszystkie godziny tego dnia
i wszystkie dni mego życia,
aż do chwili, 
kiedy skończy się mój ziemski czas.
Amen.

 

REDDOT.GIF (327 bytes) Dla wytrwałych załącznik: Ta stara historia, ciągle nowa  - cz. I

 

REDDOT.GIF (327 bytes) Załącznik muzyczny - H.M. Górecki "Przybądź Duchu Święty..."

( słuchając korzystamy z programu Real Player ) 

 

ks. Andrzej W. Sowowski SCh (Francja)
e-mail:  an.sow@wanadoo.fr


Copyright  (c)  2002  Polska Misja Katolicka AmsterdamList do PMK Amsterdam
Ostatnia modyfikacja:  01-12-2002