Internetowe Rekolekcje Adwentowe *2004
 

 

"Słowo na progu"
Internetowe Rekolekcje @dwentowe  
dla Polonii i nie tylko .... 

          Wtorek (14 grudnia)

 

Mt 21, 28-32

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: "Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!" Ten odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Polak – katolik. Z naszego narodu papież… Przedmurze chrześcijaństwa. To mogą być stereotypy i frazesy słowne. Ale można i trzeba odkrywać za zasłoną tych słów wielkie sprawy, wielkie prawdy i wielkie zadania. Trzeba łączyć wiarę z czynem, wiarę z życiem, deklaracje z realizacją. Polskość z katolicyzmem. Nowoczesność z tradycją. Zespalać w sobie pełnego człowieka.

 

  

 

 


Copyright  (c)  2004  Polska Misja Katolicka AmsterdamList do PMK Amsterdam
Ostatnia modyfikacja:  12-12-2004