Internetowe Rekolekcje Adwentowe *2004
 

 

"Słowo na progu"
Internetowe Rekolekcje @dwentowe  
dla Polonii i nie tylko .... 

          Piątek (24 grudnia)

 

Łk  1, 67-79 :

 

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: «Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida: jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków; że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez lęku, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

 

Wciąż aktualne pozostają słowa – nadzieje Zachariasza. Te o uwolnieniu z grzechów, te o wyjściu z mroku i cienia śmierci, o wejściu na drogę pokoju. Wciąż aktualne pozostają w nas te tęsknoty. Niekiedy o nich zapominamy. Ale te dni nam je przypominają. Wiele z tych nadziei zależy od naszego osobistego wysiłku i współpracy z Bogiem.

Niech te Święta przypomną w nas nasze najpiękniejsze nadzieje, rozbudzą zdolność czuwania

            - uczynią otwartymi na drugiego, odpowiedzialnymi, ludźmi sumienia,

Niech pomogą rozpoznać w nas wielką godność naszą, nas, chrześcijan.

 

  

 

 


Copyright  (c)  2004  Polska Misja Katolicka AmsterdamList do PMK Amsterdam
Ostatnia modyfikacja:  19-12-2004