Internetowe Rekolekcje Adwentowe *2004
 

 

"Słowo na progu"
Internetowe Rekolekcje @dwentowe  
dla Polonii i nie tylko .... 

          Czwartek (2 grudnia)

 

Mt 7,21.24-27:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

 

„On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony…”. Kiedy padł World Trade Center, było to kwestią nie tylko ataku terrorystycznego, ale i wadliwej konstrukcji. Nie wszystko można przewidzieć, ale wiele należy do nas. Tym bardziej, że budowanie na skale nie wymaga specjalistycznych technik. Jest zaufaniem Chrystusowi, jego słowu.

 

  

 

 


Copyright  (c)  2004  Polska Misja Katolicka AmsterdamList do PMK Amsterdam
Ostatnia modyfikacja:  28-11-2004