Internetowe Rekolekcje Adwentowe *2004
 

 

"Słowo na progu"
Internetowe Rekolekcje @dwentowe  
dla Polonii i nie tylko .... 

          Sobota (4 grudnia)

 

Mt 9, 35-10,1.5.6-8:

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

 

„Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał […] i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości”. Jan Paweł II napisał kiedyś, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna. Może świat tego nie jest świadomy, i nie wie, czego najbardziej potrzebuje, ale niewątpliwie potrzebuje odwagi myślenia i szukania prawdy oraz pokonania słabości płynącej z lęku. Tak, ja też potrzebuję słowa prawdy i siły uleczenia…

 

  

 

 


Copyright  (c)  2004  Polska Misja Katolicka AmsterdamList do PMK Amsterdam
Ostatnia modyfikacja:  28-11-2004