Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2013

dla Polonii i nie tylko....

"MIŁOSIERDZIE BOŻE
NAJWSPANIALSZYM DAREM BOGA OJCA"
Adwent 2013

Tegoroczne Rekolekcje prowadzi
Ks. Tomasz Jarzynka
doktorant
w katedrze Katolickiej Nauki Społecznej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

ks. Tomasz Jarzynka

Internetowe Rekolekcje Adwentowe w poprzednich latach: