Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2014

dla Polonii i nie tylko....

"CZUWAJĄC W PRAWDZIE
NA DRODZE ŻYCIA"
Adwent 2014

Tegoroczne Rekolekcje prowadzi
Ks. Paweł Jasina SChr
doktorant
w Instytucie Teologii Dogmatycznej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

W czasie trwania Rekolekcji jest możliwym
skontaktowanie się z Księdzem Rekolekcjonistą
wysyłając list na JEGO ADRES

ks. Paweł Jasina

Internetowe Rekolekcje Adwentowe w poprzednich latach: