Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2017

dla Polonii i nie tylko....

"POZWOLIĆ NA NOWO ODNALEŹĆ SIĘ SŁOWU"
Adwent 2017

Uroczystość Chrystusa Króla
nauka wstępna

ks. Waldemar Pozlewicz SChr.
e-mail: wpozlewicz@o2.pl

 

SŁOWO PANA, KTÓRE PRZEMIENIA - 1

Pozwolić odszukać się na nowo, po raz kolejny w naszym życiu, dać słowu Boga możliwość aby dotarło do nas raz jeszcze, żeby weszło w nasze życie tak skutecznie i zdecydowanie... po co?
Abym odwrócił się od "złego "siebie, od swojego grzechu, od swoich słabości, niewłaściwych przyzwyczajeń, od tej nijakości życia, pozornie tylko szczęśliwego... Abym mógł zobaczyć Jego.

Odwrócić się od siebie po to by zobaczyć Ciebie Panie...

To znaczy chociaż na chwilę, na jeden moment dać się przemienić oraz pozwolić by Bóg wszedł w moje pokaleczone życie. To znaczy doświadczyć jak Jego obecność we mnie leczy rany, które sam sobie zadałem i zadaje.
Uwierzyć słowu, które ma w sobie siłę uleczenia mnie to jest ratunek Boga dla mnie. Ratunek, w którym wyraża się troska i miłość Boga wobec mnie. Bóg pragnie bym przyjął Jego Słowo, które On daje mi, bym przyjął nową jakość życia, życia które ma źródło w Jego Boskim sercu, z którego wylewa się cierpliwa miłość szukająca mojego życia.

I po to jest czas rekolekcji... To jest ten moment, w którym zwalnia tempo mojego życia. To pewien sposób Boga, w którym On swoją cichą obecnością chce wzbudzić we mnie pytanie - tak ważne i podstawowe, bo pytanie o miłość. Tak często w nas zasypaną jakimś gruzem obojętności, naszego oddalenia się od źródła Boga. To może być początek naszego grzechu a może nawet początek wewnętrznej śmierci. Tak więc Bóg daje nam ten wyjątkowy czas, który ma nas "zaniepokoić", poruszyć, sprowokować do działania, wyrwać z tego do czego się przyzwyczailiśmy to znaczy, z grzechu, który dla nas może być już głęboko zakorzeniony, który mógł stać się czymś normalnym, czymś co polubiliśmy !
Wreszcie rekolekcje wprowadzają nas w ten wyjątkowy czas, bo Bóg będzie do nas mówił. On da nam wszystkim swoje Słowo, A my będziemy słuchaczami Boga.

To Słowo usłyszane przez nas i przyjęte musi stać się w nas ważnym wydarzeniem. Ono wchodząc w nasze życie, musi nas zmienić, musi zmienić kierunek naszego postępowania, odwrócić nas od tego, co lubimy a co do końca nie jest dobre, od tego, co stało się wygodne. To Słowo musi w nas eksplodować nową jakością życia! Dać swoje życie Słowu Boga, które chce w nas żyć, to znaczy zrobić miejsce w swoim sercu na te przemieniające Słowo. Ono wciąż czeka na mnie!

Słowo jest cierpliwe i łaskawe a czas rekolekcji jest czasem, w którym mamy słuchać, rozmyślać nad nim, uczyć się Słowa Pana, rozumieć je i wreszcie wprowadzać w życie.
Rekolekcje ze Słowem Boga to moment, który wybrał Pan. Wybrał ten czas dla nas, aby Jego Słowo, które daje nam, stało się naszym życiem.

Dlatego pozwólmy odszukać się Bogu, pozwólmy znaleźć się temu, który nieustannie pyta: człowieku gdzie jesteś?
Bóg nieprzerwalnie patrzy i szuka każdego, kto pozwolił sobie wejść w ten adwentowy i rekolekcyjny czas cierpliwego porządkowania siebie.

Trzeba być odważnym i zdecydowanym, ale przede wszystkim trzeba mieć w sobie nadzieję w To, że to Słowo usłyszane przeze mnie nie rezygnuje ze mnie pomimo tego, że ja mogę zrezygnować z Niego.
Trzeba mieć świadomość, że mogę być opornym, mogę mieć w sobie podszepty od wroga wobec usłyszanego przeze mnie Słowa...

Przyjęcie zmian w naszym życiu może być nie łatwe! Ale nie wolno się zniechęcać. Nawrócenie, przemiana, przygotowanie miejsca dla Boga czyli przyjęcie Słowa, które zmienia moje patrzenie na świat, na innych, nie jest łatwe.
Łatwo jest słuchać i zachwycać się. Ale pozwolić Bogu by przemieniał moje życie realnie i prawdziwie to duchowy wyczyn.

Herod z przyjemnością słuchał słów Jana, zachwycał się nim, lubił go słuchać bo to dawało mu duchową przyjemność. Jednak co z tego, skoro Herod nigdy żadnego słowa Jana nie przyjął prawdziwie do siebie, nie pozwolił słowom Jana by realizowały się w jego życiu.
Przyzwyczajenie i polubienie grzechu, pożądliwość, uwikłanie w grzech i zniewolenie to postawa wobec Słowa Boga, któremu uniemożliwiamy dostęp do naszego serca i życia.

Jan przyjął Słowo Boga, które w nim stało się mocniejsze niż śmierć, którą poniósł. Ono stało się trwalsze niż ludzkie słowo Heroda, o którym nikt nie pamięta. Bo Słowo Pana jest wieczne i wychodzi z samych wnętrzności Boga, z Jego istoty jaką jest Jego Miłosierdzie wobec tych, co poginęli czy pogubili się na drodze życia.

Czujesz się zagubiony, osłabiony na drogach swojego życia? Potrzebujesz znów umocnienia?
Jeśli tak, to pozwól się odszukać Słowu, które jest tak mocne, i tak pełne życia, tak cierpliwe, że zawsze działa, mimo, iż nam tej cierpliwości często brakuje!

Rekolekcje adwentowe to czas nadziei, nadziei Boga wobec nas, Boga, który chce nas zbawić, ale nie może nas zbawić bez nas.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tegoroczne Rekolekcje prowadzi ks. mgr Waldemar Pozlewicz SChr – kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W 2009 przyjął święcenia kapłańskie, następnie był duszpasterzem w Dobrzanach (praca z młodzieżą, duszpasterz LSO, katecheta – spowiednik) oraz w Goleniowie. Obecnie skierowany do pracy w Stargardzie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

>>> powrót do strony głównej Rekolekcji <<<