Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2017

dla Polonii i nie tylko....

"POZWOLIĆ NA NOWO ODNALEŹĆ SIĘ SŁOWU"
Adwent 2017

I niedziela Adwentu

ks. Waldemar Pozlewicz SChr.
e-mail: wpozlewicz@o2.pl

 

II- POZWOLIĆ NA NOWO DOTKNĄĆ SIĘ SŁOWU

Słowo Pana… To Słowo przeprowadza nas z niemocy i paraliżu oraz z naszego braku sił. Przeprowadza nas z bezradności i pogubienia, prowadząc do źródła prawdy. Istnieje pewien fenomen Słowa Boga, ponieważ moc tego Słowa jest przychylna właśnie nam ludziom słabym, ludziom sparaliżowanym grzechem, ludziom ślepym, ludziom tak często żyjącym w beznadziei życia i samotności. To Słowo przychodzi do nas, bo wie, że my sami przyjść do Niego nie możemy, właśnie dlatego, że jesteśmy niewolnikami naszych słabości, które nas ograniczają i paraliżują.

My dobrze wiemy, że Bóg jest w stanie nas uzdrowić, uleczyć, uwolnić od tego, do czego sami się przykuliśmy poprzez nasze niewłaściwe wybory... My to wiemy. Z teorią nikt z nas nie ma problemu. Ale problem mamy ze wszystkim innym. Otóż nasza natura jest skłonna do różnych słabości, których my sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Z jednej strony jesteśmy po stronie dobra, którego pragniemy dla siebie i innych ludzi, z drugiej strony „sentymentalnie” odwracamy się do zła, którego nie chcemy.

Jeśli więc Słowo Pana chce od nas prawdy o ludzkim życiu, o naszym życiu, o nas samych, trzeba się na to ukazanie prawdy zgodzić. Dokonuje się to w jednym małym geście...

Jakiego gestu i jakiej decyzji potrzebujemy?

Otóż potrzebna jest taka chwila, moment, który jest inny od tych codziennych chwil, wypełniających nasze szare dni.
Chodzi wprost o chwile naszego milczenia a nawet świadomości „bezradności” wobec naszych słabości.

Jakiego gestu i jakiej decyzji potrzebujemy?

Wreszcie chodzi o chwilę prawdziwego dotknięcia Boga…

Bo przecież wiara to nie tylko zbiór różnych duchowych formułek, które tak często powtarzamy. Wiara to nie tylko twoja obecność w kościele, nawet jeśli siedzisz tak blisko, gdzieś w pierwszej ławce. Wiara to nie tylko powtarzane pacierze..... choćby były najpiękniej odmówione. Potrzeba czegoś więcej…

Czym zatem jest wiara której tak bardzo potrzebujemy? Jak na nowo ją odkryć?

Jest taką chwilą kontaktu z Bogiem, która pomoże nam odpowiedzieć na ważne pytania, które stawiamy w naszym życiu.

Dlatego w czasie Adwentu tak bardzo wyraźnie Słowo Pana chce nas dotykać, bo jest łaskawe, bo jest wrażliwe na nasze tak często poranione życie.

Czytamy w Ewangelii, że Jezus ”Ujął człowieka za rękę i odeszła od człowieka choroba”…

Jedna chwila z Bogiem i jeden gest Boga… To właśnie jest wiara, która polega na tym, by spotkać się z Bogiem miłosiernym. Wiara jest prawdziwym i realnym spotykaniem ciebie i mnie z żyjącym, pełnym mocy Bogiem. Takim prawdziwym "spotkaniem" jest wiara.

Jezus wyciągnął swoja rękę i dotknął człowieka… Bóg spotkał się z człowiekiem.

Słowo Boga nas podprowadza do siebie, by mogło nas uzdrowić.
Bóg czyni wszystko nowe!!!

Znamy ten przepiękny obraz jaki zostawił artysta w Kaplicy Sykstyńskiej, przedstawiający Stworzenie Adama... Ręka Boga i człowieka są wyciągnięte do siebie. Jest tam jednak mały ważny detal... Palec Adama jest lekko zgięty. Żeby dotknąć dłoni Boga Adam musiałby swój palec wyprostować.

Tak właśnie jest w naszym życiu. Palec Boga jest zawsze obok nas, a Jego ręka jest zawsze wyciągnięta w naszym kierunku.
To w niej jest ukryte wszystko, czego On chce dla nas i co dla nas jest w stanie zrobić.

Człowiek powinien wykonać tylko ten jeden ważny gest. Inaczej nic się nie zmieni i nie dokona w życiu. A decyzja o tym geście to obszar naszej ludzkiej wolności.

Niech więc w tym Adwencie kolejny raz Słowo Pana nas prowadzi aby dotykała nas Jego dłoń … Po co? Po to właśnie, by znów stać się innym, tzn. lepszym i nowym człowiekiem.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tegoroczne Rekolekcje prowadzi ks. mgr Waldemar Pozlewicz SChr – kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W 2009 przyjął święcenia kapłańskie, następnie był duszpasterzem w Dobrzanach (praca z młodzieżą, duszpasterz LSO, katecheta – spowiednik) oraz w Goleniowie. Obecnie skierowany do pracy w Stargardzie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

>>> powrót do strony głównej Rekolekcji <<<