Szkoła Sobotnia Polskiej Misji Katolickiej *Amsterdam*

e-mail szkoły: szkola@pmkamsterdam.nl

 

Szkoła Polskiej Misji Katolickiej
„Amsterdam” prowadzi katechizację i lekcje
języka polskiego dla dzieci w wieku od 5 lat
aż do młodzieży w wieku gimnazjalnym.
Zajęcia odbywają się w soboty - 2 razy
w miesiącu - w 8-ciu grupach wiekowych.

Rok szkolny 2018/19:

            INFORMATOR o zapisach 2018

 

Rodziców dzieci, które w 2018 r. kończą
5 lat prosimy o zapisanie ich do szkoły
w terminie do 20 lipca 2018.
Można (a nawet trzeba) zapisać dzieci
starsze, które dotychczas nie są uczniami
naszej szkoły.
Ze względów organizacyjnych (podział
na grupy, przygotowanie książek i innych materiałów) bardzo prosimy aby zgłaszać nowe dzieci przed wakacjami letnimi.

Zapisy nowych uczniów i informacje:
- e-mailem na adres Szkoły:
      szkola@pmkamsterdam.nl
- formularze można również pobrać
   u ks. Krzysztofa po Mszach św.
   we wszystkich ośrodkach.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Informacji o szkole udziela:

Ksiądz Krzysztof Obiedziński SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
tel. (0297) 331 678
e-mail: szkola@pmkamsterdam.nl