Szkoła Sobotnia Polskiej Misji Katolickiej *Amsterdam*

e-mail szkoły: szkola@pmkamsterdam.nl

Od 1 stycznia 2019 nowa strona szkoły:
www.naszapolskaszkola.nl

 

 

Szkoła Polskiej Misji Katolickiej
„Amsterdam” prowadzi katechizację i lekcje
języka polskiego dla dzieci w wieku od 5 lat
aż do młodzieży w wieku gimnazjalnym.
Zajęcia odbywają się w soboty - 2 razy
w miesiącu - w 8-ciu grupach wiekowych.

Rok szkolny 2018/19:

            INFORMATOR o zapisach 2018
         UWAGA! W nowyn roku szkolnym
               nie ma już wolnych miejsc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Informacji o szkole udziela:

Ksiądz Andrzej Szczepaniak SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
tel. (0297) 331 678
e-mail: szkola@pmkamsterdam.nl