Ogłoszenia i informacje

 

Informacji o szkole udziela:

Ksiądz Andrzej Szczepaniak SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
tel. (0297) 331 678
e-mail: szkola@pmkamsterdam.nl

 

Odpłatność za rok szkolny 2018 / 19:

100,- euro - pierwsze dziecko
80,- euro - drugie dziecko
trzecie i następne - gratis

Należność proszę uregulować do 15 października osobiście u Księdza lub na rachunek bankowy Misji:

NL44 INGB 0004 5299 04
Poolse Katholieke Missie *Amsterdam*
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
(z adnotacją - Szkoła Polska 2018/19, podając nazwisko dziecka/dzieci)