Katecheci i nauczyciele w roku 2018/19:

 

Katecheci:

Ks. Andrzej Szczepaniak SChr.
Dorota Dąbek - Widacha
Ewa Dudek
Anna van Eekeres - Śliwa
Hanna Engelmoer
Lucyna Gaier
Barbara Louwerse
Wanda Nalepska
Anna van Vloten

Nauczycielki języka polskiego:

Emilia Bielawska
Renata Boutros
Dorota Dąbek - Widacha
Małgorzata Gadaszewska
Barbara Głowacka
Ewa Mydlarz
Anna Pejś
Joanna Turowska
Anna van Vloten